Области
 
Стари новац, Нумизматика
Страна: 1  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2407 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Изворни назив Новац Краља Уроша I (кован у Брскову)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2408 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Изворни назив Новац Краља Радослава и Краља Уроша I (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2421 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац кнеза Лазара (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2422 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац Вука Бранковића (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2430 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац деспота Стефана Лазаревића (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2431 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац деспота Стефана Лазаревића (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2439 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац деспота Ђурђа Бранковића (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2440 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац деспота Ђурђа Бранковића с именом града Смедерева (реверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2463 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Изворни назив Новац краља Драгутина (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2481 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац краља Милутина (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2491 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац краља Душана (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2495 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац цара Душана (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2496 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац цара Душана (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2497 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац Николе Алтомановића (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2498 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац цара Уроша (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2499 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац цара Душана (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2500 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Изворни назив Новац са натписом "Призрен" (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2502 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац цара Уроша (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2503 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Изворни назив Новац краља Вукашина (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2504 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Изворни назив Новац са натписом "Патријарх" (аверс)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1660 Стари новац, Нумизматика штампа 20.
Изворни назив Старе новчанице српских динара
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2299 Стари новац, Нумизматика штампа 19.
Изворни назив Сребрни новац Стевана I. Првовенчаног краља - 1222г.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1886 Стари новац, Нумизматика бакрорез 1821. 19.
Изворни назив 1-Новац краља Душана; 2-новац краља Вукашина; 3-новац деспота Ђурђа Бранковића; 4-новац деспотице Ангелине Бранковић.
Аутор или издавач Из књиге Димитрија Давидовића "Дјејанија к историји србског народа" Погледај детаље
Страна: 1  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери