Области
 
Часопис
Страна: 1  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2720 Часопис штампа 19.
Изворни назив Млада Србадија (1872)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2721 Часопис штампа 1879. 19.
Изворни назив Насловна страна последње збирке песама Меда Пуцића 1879.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2725 Часопис штампа 1824. 19.
Изворни назив Сербске летописи за год. 1825. (Летопис Матице српске)
Аутор или издавач Георгије Магарашевић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2726 Часопис штампа 1847. 19.
Изворни назив Гласник Друштва српске словесности (Београд, 1847)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2733 Часопис штампа 1865. 19.
Изворни назив "Вила" (1865-1868), главни омладински часопис из периода српског романтизма
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2734 Часопис штампа 1874. 19.
Изворни назив "Рад" (1874-1875, 1881), часопис са политичко-социјалним садржајем
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0312 Часопис штампа 1888. 19.
Изворни назив Илустроване лондонске вести, Краљица Драга (1861-1903)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1663 Часопис фотографија 1900. 20.
Изворни назив Српска деца честитају Чика Јови Змају педесетогодишњицу књижевног рада
Аутор или издавач (из "Орла" за г. 1900.) Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2605 Часопис штампа 1768. 18.
Изворни назив Насловна страна Орфелиновог часописа "Славено-сербски магазин"
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2784 Часопис штампа 1918-1919. 20.
Изворни назив Насловна страна Књижевног југа (књижевни часопис)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2304 Часопис штампа 1887. 19.
Изворни назив "Орао", велики илустровани календар
Аутор или издавач А. Пајевић, Нови Сад Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1930 Часопис штампа 19.
Изворни назив Српски витез, родољубиви лист
Аутор или издавач Погледај детаље
Страна: 1  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери