Области
 
Књиге
Страна: 1  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2727 Књиге штампа 1847. 19.
Изворни назив Горски вијенац. Беч, 1847.
Аутор или издавач Петар Петровић Његош Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0288 Књиге 1820. 19.
Изворни назив Политичко и историјско путовање у Црну Гору
Аутор или издавач Пуковник Л. С. Виала де Сомијер Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0315 Књиге штампа 1876. 19.
Изворни назив Јован Влаховић :Савремена Црна Гора LE MONTÉNÉGRO CONTEMPORAIN par G.Frilley et Jovan Wlahovitj
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2561 Књиге штампа 1732. 18.
Изворни назив Насловна страна српских привилегија
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2697 Књиге штампа 1868. 19.
Изворни назив Прва читанка за српске школе у Босни и Херцеговини
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2696 Књиге штампа 1867. 19.
Изворни назив Буквар за српске школе у Босни и Херцеговини
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2693 Књиге штампа 1855. 19.
Изворни назив Законик Данила Првог
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2600 Књиге штампа 1754. 18.
Изворни назив Историја о Черној Гори
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2603 Књиге бакрорез 1741. 18.
Изворни назив Насловна страна "Стематографије" са посветом патријарху и песнику Арсенију IV Јовановићу Шакабенти
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2604 Књиге штампа 1794. 18.
Изворни назив Трећа књига Рајићеве историје
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2642 Књиге штампа 1826. 19.
Изворни назив "Сербијанка" Симе Милутиновића Сарајлије, највећи уметнички спев о првом српском устанку и значајно историографско дело
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2723 Књиге штампа 1814 19.
Изворни назив Мала простонародна славено-себска песнарица, издана Вуком Стефановићем, У Виени 1814.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2724 Књиге штампа 1818. 19.
Изворни назив Српски рјечник. (Беч. 1818)
Аутор или издавач Вук Стефановић Караџић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
2305 Књиге штампа 1828. 19.
Изворни назив Путешествије по Србији Јоакима Вујића
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1890 Књиге штампа између 1815-1836. 19.
Изворни назив Споменик...Проглас о оснивању књажевско-српске књигопечатње
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1920 Књиге бакрорез 1804. 19.
Изворни назив Землеписник П. Соларића
Аутор или издавач Ј. А. Зулијани Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1919 Књиге,Школство бакрорез 1814. 19.
Изворни назив (Азбука за Буквар Павла Соларића)
Аутор или издавач Ј. А. Зулијани Погледај детаље
Страна: 1  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери